RSS
 

Primire de dragul primirii

15 Ian

Adamá…suflare de viaţă…primire de suflet viu…ca-ntr-o cerească simfonie am primit dreptul de A FI, de a crede că putem, fiecare dintre noi, să sculptăm în ceaţă…să absorbim ÎNTRU BINE zidirea noastră spre strigăt, spre fugă, spre ÎNALT, spre cele văzute şi spre cele nevăzute.
Cutezăm cu toţii să căutăm măreţia care ne-a fost dată, să împlinim, cu veste şi cu acord, inima, izvorând simboluri, mistere, vrajă, iluzii, veghe.
Unul este TOTUL! De dragul primirii celei desăvârşite am descoperit că trebuie să trăim, zi de zi, modelându-ne, metamorfozându-ne şi îmbrăcându-ne cu simţăminte de bunătate, de meditaţie, de observare, de reflectare, de discernere a Binelui, a Frumosului, a Adevărului revelat, a Dreptăţii.
Viaţa…pentru noi toţi…este provocare, este jertfă…este mister.
Entropia primirii a toate care sunt în fiinţa vie este veşmânt, este Lumină, este inspiraţie şi reflectă un anume tip de educaţie la care omul, individual, aderă, consimte şi visează.
Iubire…melancolie…zâmbete…amintiri…lacrimi…angoase-amestec de căutări şi sentimente dau zi de zi aroma nesfârşită a clipei trăite de OM!
Primim de la lumea înconjurătoare, de la semeni, mii de stimuli, de dorinţe pentru a influenţa la rându-ne pe acestea. Trebuie să dorim să dăruim celuilalt tot ceea ce este necesar, folosindu-ne toate abilităţile noastre şi ignorând orice beneficiu personal.
Cheia pentru noi este să nu ne abatem de la a o primi ca scop al vieţii!
Să fiţi pregătiţi pentru metamorfozare, pentru trezirea tuturor dorinţelor de primire a plăcerii descoperite în spiritualitatea Fiinţei!
Cel ce în fiece clipă primeşte Binele, trebuie să-l întoarcă mereu spre semenii săi, pentru a fi cu ei şi să nu profite de bine asemenea unui hoţ.
Să fim bineprimitori de „oaspeţi” în toată viaţa noastră, să acordăm celui care este ca şi noi încrederea noastră, dăruirea noastră, ospitalitatea noastră, inima noastră.
Să binecuvântăm primirea oricărei veşti din viaţa noastră, spunând asemenea lui Iov: „Domnul a dat, Domnul a luat…fie numele Domnului binecuvântat!”
(Iov, 1,21).
Să vedem altfel lucrurile care ne sunt date, învăţând să fim fantastici de primitori pentru bucuriile, necazurile celuilalt.
Nu contează cât loc, câtă smerenie ai tu în viaţa ta, contează cât loc, cât Bine ai în inima ta!
Fiţi deschişi primirii oricărui lucru, oricărei veşti! Credeţi în voi şi în visul vostru deschis spre Lumină!
Să aveţi dragoste fără cârtire spre cel de lângă voi şi Binele făcut se va întoarce spre sufletul vostru.

 
No Comments

Posted in Educatie

 

Leave a Reply