RSS
 

“Stavroghin”

04 Feb

Stavroghin – personajul central al romanului lui Fiodor Dostoievski ” Demonii “.

Aceasta este, de asemenea, una dintre figurile -cheie pentru întreaga opera alui Dostoievski .

Numele de ” Stavroghin ” vine de la cuvântul grecesc σταυρός – cruce.

Stauros (σταυρός) este cuvântul grecesc tradus de obicei prin cruce și folosit în Biblie cu referință la dispozitivul pe care a fost executat Isus.
Sensul cuvântului s-a schimbat cu trecerea secolelor.
Numărul G4716 se potrivește cu σταυρός grec (stauros),
care apare de 28 de ori în 28 de versete din BIBLIE.Iata:

Matei 10:38
Și cel ce nu-și ia crucea lui, G4716 și după Mine, nu este vrednic de Mine.

Matei 16:24
Atunci Isus a zis ucenicilor Săi:,, Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea, G4716 și urmați-mă.

Matei 27:32
Și cum au ieșit, au găsit un om din Cirene, Simon de nume: l-au silit să ducă crucea lui. G4716

Matei 27:40
Și a zis:,, Tu, care strici Templul, și-l zidești la loc în trei zile, salvează-te. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, pogoară-Te de pe cruce. G4716

Matei 27:42
Pe alții ia mântuit pe Sine nu poate salva. Dacă este El Împăratul lui Israel, să vină acum în jos de pe cruce, G4716 și vom crede în El.

Mar 08:34
Și când el a poftit poporul împreună cu ucenicii Săi, de asemenea, le-a zis: Oricine va veni după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea, G4716 și urmați-mă.

Mar 10:21
Apoi, Isus El, l-au iubit, și a zis:,, Îți lipsește un lucru: du-te, vinde tot ce ai, dă la săraci, și vei avea o comoară în cer: și veni, ia crucea, G4716 și urmați-mă.

Mar 15:21
Și ei o obliga Simon din Cirena, care a trecut prin, ieșind din țară, tatăl lui Alexandru și al lui Ruf, ca să ducă crucea. G4716

Mar 15:30
Mântui pe tine însuți, și pogoară-Te de pe cruce. G4716

Mar 15:32
Să Hristos Împăratul lui Israel acum coboare de pe cruce, G4716 ca să vedem și să credem. Și l-au care au fost răstigniți împreună cu El insultat.

Luk 09:23
Și el le-a zis tuturor:,, Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea G4716 de zi cu zi, și să Mă urmeze.

Luk 14:27
Și oricine nu-și poartă crucea, G4716 și nu vine după Mine, nu poate fi ucenicul Meu.

Luk 23:26
Și, așa cum l-au dus, au pus mâna pe un anume Simon, Cirena, care iese din țară, și l-au pus pe cruce, G4716 că el ar putea să-l poarte după Isus.

JHN 19:17
Și el poartă crucea G4716 a ieșit într-un loc numit locul de un craniu, care este numit în ebraică Golgota:

JHN 19:19
Pilat a scris un titlu, și a pus-o pe cruce. G4716 și era scris, Isus din Nazaret, Împăratul Iudeilor.

JHN 19:25
Acum, acolo stătea de cruce G4716 lui Isus pe mama sa, și sora mamei Lui, Maria, nevasta lui Cleopa, și Maria Magdalena.

JHN 19:31
Iudeii, pentru că a fost pregătirea, că organele nu ar trebui să rămână pe cruce G4716 în ziua Sabatului, (pentru că ziua de Sabat era o zi mare,), au rugat pe Pilat ca picioarele lor ar putea fi spart, și că acestea ar putea fi luat.

1CR 01:17
De fapt, Hristos ma trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia: nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea G4716 lui Hristos să fie făcută zadarnică.

1CR 01:18
Pentru propovăduirea crucii G4716 este pentru cei ce pier nebunie, dar pentru noi, care suntem mântuiți este puterea lui Dumnezeu.

Gal 5:11
Și eu, fraților, dacă mai propovăduiesc tăierea împrejur, de ce nu am suferi încă persecuție? atunci este infracțiunea de cruce G4716 încetat.

Gal 6:12
La fel de mulți ca și dorința de a face un Shew corect în trup, ei constrânge să se taie împrejur, numai ca să nu sufere ei prigonire pentru Crucea G4716 lui Hristos.

Gal 6:14
Dar ferească Dumnezeu să mă laud, cu excepția în cruce G4716 Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine, și eu față de lume.

Efeseni 2:16
Și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, G4716 prin care a nimicit vrăjmășia:

PHL 02:08
Și a fost găsit ca un om, Sa smerit și Sa făcut ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce. G4716

PHL 03:18
(Pentru mulți de mers pe jos, de care v-am spus de multe ori, și acum vă spun, chiar plângând, că ei sunt vrăjmași ai crucii G4716 lui Hristos:

Col 1:20
Și, după ce a făcut pace prin sângele crucii sale, G4716 de el să împace totul cu Sine prin El, spun, indiferent dacă sunt lucruri de pe pământ, fie cele din ceruri.

Col 2:14
A șters zapisul cu poruncile lui, care a fost împotriva noastră, care a fost în contradicție cu noi, și a luat-o din cale, pironindu-l pe cruce; G4716

HBR 12:02
Privind la Isus autorul și Desăvârșirea credinței noastre, care, pentru bucuria care a fost pusă înainte, a suferit crucea, G4716 a disprețuit rușinea, și șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.

Cuvântul stauros provine de la verbul ἵστημι (histēmi: „a îndrepta în sus”, „a sta în poziție ridicată”), care la rândul lor provin din limba proto-indo-europeană rădăcina *stā-, *stha, stao, „stem”, „shoot”.

În greaca homerică și cea clasică, până la începutul secolului al 4-lea î.e.n., stauros însemna un lemn în poziție verticală, un stâlp, sau o bucată de palisadă, „pe care ar fi putut fi atârnat orice, sau care ar putea fi folosit la străpungerea [înfigerea în] unei bucăți de pământ.”

În literatura acelui timp cuvântul nu a însemnat niciodată două bucăți de lemn așezate unul peste celălalt sub orice unghi, ci întotdeauna o singură bucată de lemn.

Stâlpul de tortură, un stâlp simplu din lemn.
Un σταυρός (stauros) folosit pentru tortură sau execuție putea fi de diferite forme.

English steed, English steering, English stead, English staddle, English stood, English steer, English stand, English stirk, English stool, English stound, English stud, Frankish standan, Greek stasis, Greek statos, Greek stoa, Greek histanai, Greek histos, Greek stauros, Greek stemon, Greek stulos, High German stat, Latin instaurare, Latin obstinare, Latin postis, Latin restaurare, Latin stabulum, Latin stamen, Latin statim, Latin -stitium, Latin stare, Norse stedhi, Slavonic starŭ

 

Leave a Reply