RSS
 

(A fi) Revoluţionar! ( NSDAP/PCUS etc)

06 Ian

​În fanatismul veacului al XX-lea, revoluţionarul de tip bolşevic sau nazist era TOTUL, era izbăvitorul mulţimilor, era cel care valida RĂSTURNAREA permanentă a societăţii în favoarea FUHRERULUI sau partidului (comunist sau nazist)

​Devotamentul lui faţă de o cauză care putea fi considerată “sfântă” la nişte indivizi legaţi de religiozitate era bolnăvicioas, era fanatic, era dezumanizant, era deliberat mizerabil.

​Sunt multe lucrări (cărţi, studii, articole etc.) care tratează pe EL, pe REVOLUŢIONAR!

​Vreau a scrie despre RĂUL acestei demente şi nebuneşti creaturi din orice veac, dar mai ales din “ secolul extremelor” pe care îl numim Revoluţionarul.

​Omul descărcat de interiorul său, manipulat sută la sută de partid, în stare să ”uite”că există ”tradiţie”, ”ţară”, ”mamă”, ”tată”, ”fiu”, ”fiică”, ”credinţă”, ”Dumnezeu” etc.

​Subjugat total unei ”idei salvatoare”, exprimată de PARTID prin fuhrerul sau, acest individ spurcat în simţiri, mizerabil în moralitate, lipsit de o structură umană, fără gândire şi simţire proprie, identificat cu puterea, însetat de putere, dornic să acceadă repede în funcţii şi onoruri inutile ale statului totalitar, călcător în picioare a tuturor şi a toate în numele unei idei care era mai mare, mai puternică, mai adevărată decât omul viu, real, normal.

​Încăpăţânat, triumfalist, ignorant la maximum!, aproape ” gol” intelectual, radicalist utopic în prezentarea cotidiană cu un comportament public şi privat ruşinos de robotizat,aparţinător prin negaţia a ceea ce a fost, al noii culturi rasiale (nazism) sau proletare(bolşevism), EL este răspunsul acestei ideologii totalitare la noile creaţii politice ale epocii.

​Abandon fizic, sacrificiu de sine, fără aspiraţii umaniste şi umane, slugă a mecanismului ridicării umane prin voinţa cârmaciului, cu viziune sectară, dedicat vieţii ordonate, aşa cum vrea Partidul, REVOLUŢIONARUL este răspunsul eşuat al ” înţelepciunii bolşevice/naziste” la crearea unui OM NOU, eliberat de întreg trecutul umanităţii, al comunităţii lui, al familiei sale.

​Revoluţionarul este ANTI-OMUL , este NOUL PRINŢ NEGRU al istoriei, este DIAVOLUL care distruge prin toate mijloacele organicitatea Creaţiei în totalitatea ei.

​El crede în Partid, vede în acesta Eroul zilei şi veacului, singura garanţie pentru ca el să fie fericit, pentru ca el să trăiască.

​Membru al unui mesianism modern intolerant, Revoluţionarul ducea la îndeplinire fără ezitare sau împotrivire direcţiile, sfaturile, ordinele, instrucţiunile Partidului şi ale Fuhrerului.

​Întruchiparea libertăţii lui era ştergerea umanului şi firescului din el.

​Răspunsul meu este:

Monolitul numit REVOLUTIONAR este sfărâmat de viaţa reală, de complexitatea indivizilor care doresc să fie normali, simpli, fireşti etc. şi deci a ataca ideea şi fapta de a fi Revoluţionar este menirea,scopul vremii noastre.

​Nu avem nevoie de partide, de oameni, de lideri, de elite care să atragă, să convingă, să adune în jurul lor indivizi fără viaţă reală, dedicaţi unei IDEI pe care să o considere adevărul absolut.

​Revoluţionarul este principalul pilon al Răului Absolut în ISTORIE, este sectarul,încăpăţânatul de a ne da Binele cu forţa, de a ne aduce viitorul de aur/milenar al omenirii, de a ne face fericiţi fără să-i cerem, de a ne transforma în ceva care nu suntem, pentru că aşa a gândit, scris acţional UNUL numit Fuhrer (la NSDAP) sau Secretar General (la PCUS etc.).

​Unicul interpret legitim al adevărului revelat, Revoluţionarul este o combinaţie între iacobinii sanchiloţi şi muncitorii fără de orizont, o absurditate flagrantă a istoriei din toate timpurile.

​Este un exemplu uman ANTIDEMOCRAT, ANTISOCIAL, NENORMAL; el este o deviere accidentală apărută la scena istoriei contra modernizării tehnologice, care se mişcă ”liber” în celulele de înregimentare fanatică din partidele totalitare.

​A afirma că orice om care a aderat la nazism/bolşevism, care a urcat pe scara meritocraţiei totalitate este un MODEL, ca el este de partea ALBULUI, a ISTORIEI omului, a libertăţii umane înseamnă prostie, îngustare a mişcării libere umane, antidemocratism şi lipsire de libertate pentru spaţiul social.

​Este un antimodel faţă de orice atingere cu ”marii revoluţionari” ai clipei secolelor XX-XXI!

​Ordinea politică stabilită cu ajutorul milioanelor de revoluţionari devotaţi cauzei NSDAP/PCUS etc. este distrugerea OMULUI, a libertăţii sale date de Creator, era o tiranie a terorismului statal legalizat de forţele naziste/bolşevice ca model de acţiune umană.

​În pofida pretenţiilor unora, mulţi chiar oameni politici de la noi, că revoluţionarismul este o profesie de cinste, de asumare a unei răspunderi uriaşe pentru ŢARĂ trebuie să afirm cu tărie că, manipularea la care am fost supuşi de 70 de ani ne îndepărtează dacă nu vrem a gândi, de LIBERTATEA UMANĂ fundamentală şi pierim ca fiinţe creatoare, ca diversitate şi complexitate a ideilor şi a căilor de a le da viaţă.

​Împotriva la orice şi contra oricui, a fi Revoluţionar are în esenţa lui şi o mică /o mare parte din terorism, de nefericire, din distrugerea fibrei umane creatoare.

JALNIC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Leave a Reply