RSS
 

Zilele Alianţei Colegiilor Centenare

12 Noi

Ediţia a V-a a Zilelor Alianţei Colegiilor Centenare

Pe parcursul a trei zile superbe de toamnă, judeţul Prahova, prin cele trei mari colegii centenare-Colegiul Militar Liceal „Dimitrie Cantemir” Breaza, Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale” şi Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza” din Ploieşti, a reprezentat locul unde s-a promovat primatul valorilor intelectuale şi de educaţie de mare actualitate necesare învăţământului din România în cadrul celei de a V-a ediţii a Zilelor Alianţei Colegiilor Centenare, desfăşurate la Ploieşti (8-9 noiembrie 2013) şi la Breaza (10 noiembrie).
Această asociaţie, înfiinţată în 2008, are în rândurile ei 51 de licee cu o mare importanţă naţională , recunoscute ca adevărate valori în mediul preuniversitar românesc.
În după amiaza zilei de vineri, 8 noiembrie, în sala de festivităţi de la Colegiul Naţional „I.L. Caragiale” s-a desfăşurat dezbaterea „ Ce aşteptăm de la profesorii noştri. Ce aşteptăm de la elevii noştri.”, la care au participat câte cinci elevi de la cele trei colegii şi distinşii manageri sau reprezentanţii colegiilor centenare.
A fost un excelent dialog între profesori şi elevi pe temele majore ale învăţământului la începutul secolului al XXI-lea: despre discipline şi curriculum, ţeluri educative, mijloacele –oficiale şi neoficiale– prin care elevii şi profesorii stabilesc comunitatea şcolară performantă, motivaţia spre învăţare, profilurile distincte de inteligenţă şi căile de succes pentru o dezvoltare a unei gândiri critice, variate şi active capabile să exprime liber personalitatea fiecărui elev care îşi asumă propriile convingeri şi dispune să primească şi informaţiile de la „vârsta a II-a”.
Am observat maturitate, responsabilitate, luciditate şi preocupare accentuată pentru scopul şi menirea şcolii la toţi elevii participanţi. Eram mândru că ei erau vocea noastră, că ei au conştientizat punctele tari şi mai ales acele arii vulnerabile din sistemul nostru de educaţie preuniversitară.
Sâmbătă, de dimineaţă şi până la prânz, am participat la o prezentare „regal” a unor distinşi invitaţi:
• academicianul Eugen Simion, care i-a fost decernat în martie 2013, premiul Lykeion de către Alianţa Colegiilor Centenare;
• profesorul Horia Toma – inspector şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova;
• profesor Mihaela Singer, prezentând tema Sensuri şi limite ale metodologiei interactive;
• profesor Sorin Cristea: Metodologia unei reforme. De ce nu avem o reformă coerentă;
• profesor Gabriel Albu (Universitatea Petrol şi Gaze – Ploieşti): Grijile şi îngrijorările managerului de şcoală;
• profesor Marian Staş: Prezentarea propriului volum ”România pe bune începe cu Şcoala pe bune.”

Mesajele lor au fost de promovare a calităţii în învăţământul românesc, de creştere a autorităţii şcolii în peisajul realităţii româneşti, de primatul valorilor universale în educarea tinerilor, de selecţia riguroasă a personalului didactic, de elaborare a unor politici de dezvoltare a sistemului de învăţământ în concordanţă cu cerinţele secolului, de diversificare şi modelare a unui nou curriculum , de încercare de a schimba paradigma curriculară prin oferirea de modele noi, în pas cu spiritul Europei.
O concluzie reieşită din dezbateri a fost că fiecare elev ar dori să primească un curriculum după nevoile sale, după stilul propriu de învăţare, după ritmul şi profilul de cunoaştere precum şi după ruta proprie de dezvoltare pentru clădirea unei personalităţi active, armonioase şi respectabile.
În după-amiaza zilei a avut loc dezbaterea „Alianţa Colegiilor Centenare la cinci ani: Realizări, ezitări, proiecte”, urmată de discuţii privind modificările în statutul organizaţiei.
Tot cu această ocazie, au fost lansate cartea „Colegiile Centenare şi Academia Română” (Bucureşti, Editura Sigma, 2013, 262 pagini) şi primul număr al revistei de cultură a elevilor bucureşteni din Alianţa Colegiilor Centenare „LiteraTa” (16 pagini).
Apoi s-a vizitat Colegiul Naţional „I.L. Caragiale”, spaţiile didactice, biblioteca etc.
În cea de a treia zi, duminică, 10 noiembrie 2013, activitatea s-a încheiat prin vizitarea Colegiului Militar Liceal „Dimitrie Cantemir” Breaza.
Gazdele au prezentat colegiul, viziunea şi iniţiativele lor privind o educaţie de excelenţă. Oaspeţii au văzut condiţiile de locuire şi de hrănire ale elevilor cantemirişti, baza materială din învăţământ, remarcând dotarea deosebită din cabinetele şi laboratoarele colegiului. Li s-a prezentat un exerciţiu demonstrativ de instruire de front, cu elevii din clasele a XI-a.
Ediţia a V-a a Zilelor Alianţei Colegiilor Centenare s-a distins prin nobleţe, prin activism responsabil faţă de destinul şcolii româneşti, prin deschidere spre rezolvarea unor puncte vulnerabile care stau în calea obţinerii marilor succese în actul de educaţie.
Forţa şi tăria acestor colegii constă în motivarea puternică a elevilor şi a corpului profesoral pentru excelenţă, pentru strategii inovative în concordanţă cu valorile perene ale civilizaţiei euro-atlantice.
Activitatea în întregul ei a fost o reuşită educaţională.

 

Leave a Reply