RSS
 

Sârguieşte-te să-ti cunoşti inima !

05 Apr

‘Cununa bătrânilor sunt nepoţii, iar mărirea fiilor sunt părinţii lor.’
Pildele lui Solomon,Capitolul 17,6

Lumina celor drepţi luminează creşterea şi dezvoltarea copilului.

Fiul înţelept ascultă de învăţătura tatălui său, a mamei sale şi împreună clădesc Binele.

Dreptatea păzeşte calea omului fără prihană, ajutând pruncul să se întărească şi să meargă pe propriul său drum – al onoarei, al stimei de sine şi al nădejdii în Frumosul vieţii.

Inţelepciunea se află numai la cei ce primesc sfaturi şi întărindu-se în ele şi mergând pe calea lor să se întărească în credinţă şi în dragoste.

Buna înţelegere rodeşte har, ascultând Binele de la orice suflet şi dorind întovărăşirea cu toţi cei care lucrează Binele.

Cel ce se însoţeşte cu cei înţelepţi ajunge înţelept, dacă perseverează în cuvântul care zideşte şi în fapta care clădeşte.

Dorinţa împlinită mulţumeşte sufletul, numai dacă munca aducătoare a acestei mulţumiri este pe măsura fericirii proprii.

Pentru cel priceput ştiinţa este uşoară, dacă înzestrarea dată este DAR de la Dumnezeu.

Înţelepciunea omului chibzuit este de a-şi înţelege calea lui, care trebuie să fie numai a lui şi a darului pe care l-a adus prin naşterea sa în această lume trecătoare.

Înţelepciunea sălăşluieşte în inima celui înţelept, având pilda celui aplecat spre muncă, ordine, chemare către semeni şi bucuria dăruirii.

Limba dulce este pom al vieţii, iar cuvintele aduse în acest spaţiu trebuie să bucure sufletele celor în care ele clăsesc fericirii clipei trăite.

O inimă veselă înseninează faţa, mulţumeşte pe cei apropiaţi şi fericeşte pe părinţii aducători de daruri.

Inima înţeleaptă caută ştiinţa, dar de la Dumnezeu şi nu potrivnică Creatorului.

Înţeleptul merge pe cărarea vieţii ce duce în sus, sperând la ceasul întâlnirii cu CEL PREA INALT.

O privire binevoitoare înveseleşte inima şi o veste bună întăreşte oasele.

Cel care ia aminte la cuvânt află fericirea, clădind pacea sa şi a celorlalţi.

Inima celui înţelept dă înţelepciune gurii lui şi speranţă lumii cănu totul este pierdut.

Înţelepciunea este un izvor de viaţă pentru cine o are, pentru cine o apreciază şi pentru cine se străduieşte să lupte pentru ea pe tot parcursul acestei treceri.

O femeie înţeleaptă este un dar de la Dumnezeu şi nepoata noastră este Fericirea cea mai îndestulătoare prin cele 1461 de clipe în care ne-a înălţat sufletele noastre spre Lumină .

LA MULTI ANI, EMMA !!

 

Leave a Reply