RSS
 

ÎNALTĂ RECUNOAŞTERE

04 Noi

Poate farmecul devenirii excelenţei în Colegiul Militar Liceal “Dimitrie Cantemir” nu-şi putea găsi desăvârşirea decât întrun nou cadru emoţionant ce l-am trăit în ziua de sâmbătă, 3 noiembrie 2012, comanda instituţiei noastre, colonel dr. Constantin Moraru, comandantul Colegiului Militar Liceal “Dimitrie Cantemir” şi profesorul dr. Aurel-Constantin Soare, director adjunct.

De-a lungul unor ani de trudă, de visare şi de încordare a concordanţei dintre proiecţii şi realitate, multe lucruri s-au schimbat în Cantemir, în viaţa întregului colectiv de cadre militare, profesori şi elevi, a celor mai implicaţi.
O perioadă lungă de efort continuu, dar frumoasă, în care ne-am dezvoltat, am suferit dar am şi zâmbit mulţumiţi. Toate acestea sunt uitate când îţi atingi obiectivele, când îţi propui să obţii titlul de Şcoală Europeană, de excelenţă în evaluarea externă a ARACIP-ului în anul în care colegiul a împlinit 100 de ani de nobilă existenţă.

Iată-ne, acum, la un eveniment istoric în viaţa instituţiei centenare: primirea Colegiului Militar Liceal “Dimitrie Cantemir” în Asociaţia “Alianţa Colegiilor Centenare” , club extrem de select, poate fără a exagera, de elită al învăţământului preuniversitar românesc, unde sunt membre 52 de colegii naţionale.

Alianţa Colegiilor Centenare presupune atingerea unui număr de criterii de performanţă, precum: vechimea de cel puţin 100 de ani a şcolii aspirante, existenţa unui număr de minim 10 personalităţi de anvergură naţională şi a unui număr de circa 20 de personalităţi regionale şi locale care au absolvit liceul; un corp profesoral înalt calificat cu preocupări de cercetare şi studiu vizibile; media de bacalaureat în ultimii cinci ani în jur de 8,00; media de admitere în colegiu în ultimii cinci ani în jur de 8,00; rezultate deosebite în concursurile judeţene şi naţionale etc.

Alianţa Colegiilor Centenare este o organizaţie profesională, nonguvernamentală din care fac parte colegii şi licee care au mai mult de 100 de ani de existenţă. Organizaţia s-a constituit cu patru ani în urmă, are 51 de membri din toate zonele geografice ale ţării şi desfăşoară activităţi multiple menite a crea un sentiment de apartenenţă la o comunitate intelectuală şi profesională al cărui scop este acela de a recunoaşte şi promova valorile autentice în Educaţie.

În sala bibliotecii de la Colegiul Naţional “Sfântul Sava” din Bucureşti a avut loc primirea noastră în această alianţă.

Comandantul colegiului, colonel dr. Constantin Moraru, a prezentat istoria şcolii, rezultatele remarcabile ale ei din ultimii ani, afirmând că este o onoare să fim şi noi membrii ai acestei alianţe, dar în acelaşi timp şi Colegiul Militar Liceal “Dimitrie Cantemir” va îmbogăţi această organizaţie cu specificul ei, cu personalităţile ei remarcabile (academicieni, generali, scriitori, oameni de stat).

Au fost puse multe întrebări şi au fost date tot atâtea răspunsuri detaliate despre cultura organizaţională a unui liceu vocaţional, cu profil militar.

Cu această ocazie, adresăm un gând sincer de recunoştinţă înaintaşilor mănăstireni, profesori şi elevi ai acelui corp de elită care au construit un brand al performanţei în perioada interbelică.

Faptul că liceul a fost primit în Alianţa Colegiilor Centenare este o onoare deosebită, care ne face să fim mândri şi profund recunoscători. Acest fapt reprezintă o recunoaştere a calităţii unei instituţii liceale şi reflectă, totodată, interesul Alianţei Colegiilor Centenare pentru a ne coopta ca membri.

Este prima instituţie liceală cu profil militar primită în alianţă.

Mulţumim pentru această înaltă recunoaştere a performanţei cantemiriste tuturor educatorilor şi elevilor care au ştiut să se mobilizeze în toată această perioadă pentru a afirma în constelaţia marilor licee româneşti Cantemirul, cetate de înţelepciune şi creuzet pentru călirea personalităţilor Armatei României în secolul al XXI-lea.

Suntem conştienţi că activitatea Cantemirului primeşte în acest fel un sprijin de excepţională importanţă, o susţinere morală care ne obligă în acelaşi timp la creşterea exigenţelor în activitatea elevilor, a educatorilor şi în promovarea susţinută a valorilor perene de educaţie europeană.

 

Leave a Reply