RSS
 

Scârba

22 Aug

Un mare dezgust, o amărăciune care mă apasă şi nu văd a spune că întrezăresc o soluţie, o grijă amară faţă de un statut şi o situaţie politică în care credeam, o aversiune nestăpânită (fizică sau morală) faţă de ceva care nu-l pot controla.

Îmi era la început o fiinţă simpatică prin coloristica sa morală şi umană. Un inedit al sorţii care îl făcea aproape singular în prostia sentimentelor şi vorbelor pe care le articula. Credeam că pot sa-i dau încrederea mea, ca să îmi fie aproapele meu, cel care cutez a-l vedea fiind cu mine, pentru mine şi adeseori lângă ideile mele.

Fără o contribuţie din partea mea a devenit o fiinţă murdară, dezgustătoare, josnică, mârsavă prin faptele sale şi prin atitudinea sa.

Slujea altora care aveau pretenţia că-l respectă, dar era mai mereu bătaia lor de joc. Cu el a adus griji, necazuri şi nenorociri pe care nu le meritam şi la care nu convenisem. Sentimentul de furie s-a format cu timpul , apoi de scârbă când am văzut că puterea şi lipsa de educaţie îl schimbă nemilos de rău în dauna tuturor şi mai ales a celor pe care crede că îi reprezintă.

Senzaţia de neplăcere faţă de această fiinţă m-a condus prima dată la a nu-l mai observa, la a nu-l mai băga în seamă, la a il ignora .Dar, nu mult timp a mers aşa şi apoi a cutezat a vedea că nepăsarea mea este stângăcie, că liniştea mea e neputinţă şi el a trecut la a impune spaimă, groază, întristare, mâhnire, supărare, grijă, necaz, nenorocire asupra mea şi toate s-au transformat în duşmănie oarbă şi fără de întoarcere.

Izvorul ei e bine să nu-l cunoşti, calea ei e bine să nu o şti, amărăciunea ei e bine să nu o guşti , dar dacă nu poţi altfel şi trebuie să te confrunţi cu ea atunci sa fii tare, să ai stâncă în loc de pavăză şi îndreptar pe Dumnezeu în lupta cu forţa Întunericului.

Mă doare că eu trăiesc cu acest sentiment întro trecere a mea unică şi irepetabilă şi că trebuie să fiu antrenat întro clipă care nu este a mea dar este cu mine , care nu e provocată de mine , dar care mă afectează.

Scârba generalizată a cuprins totul, şi uimire va fi dacă ceva sau cineva cutează să mişte în bine ceva in acest orizont de Gri, pestriţ şi negru balcanic!!!

 

Leave a Reply