RSS
 

Archive for martie 2nd, 2011

In honorem !

02 Mar

In honorem – profesorului Vasile Băghină !

Domnul profesor Vasile Băghină a slujit Cantemirul aproape 40 de ani, din 1955 în 1993.

DATE  BIOGRAFICE

  • Născut pe 2 martie 1931 în Sînnicolau  Mare .
  • Şcoala primară a urmat-o la Turnu – Severin (1938-1942).
  • A făcut 6 ani de liceu militar la Craiova şi doi ani (1948-1950) la Liceul „Traian”  din Turnu.
  • Facultatea de Matematică şi Fizică la Universitatea Bucureşti a absolvit-o în 1955.
  • Din acest an până în 1993 a fost profesor la Liceul Militar „Dimitrie Cantemir”.
  • Între 1962-1963 a deţinut funcţia de director adjunct pentru partea reală (ştiinţifică).

S-a dăruit generos, cu competenţă şi însufleţire  muncii de la catedră, iniţierii tinerilor cantemirişti în tainele matematicii. 35 de promoţii au amintirea unei atmosfere calde, deschise la orele predate de domnul profesor, care nu de puţine ori aveau şi exigente evaluări ale  muncii tinerilor. A colaborat în nume propriu şi prin sutele de elevi la „Gazeta matematică”, a obţinut la concursurile , olimpiadele şcolare şi sesiunile de referate şi comunicări ale elevilor  rezultate de excepţie.

Bonom, sociabil, bun coleg, respectuos, stimând omul şi valenţele lui multiple, a fost educator model, bucurându-se de respectul şi stima foştilor elevi şi colegi.

Înzestrat cu o imensă putere de muncă, a fost un spirit pătrunzător, analitic şi sintetic.

Raţionamentele sale bazate pe o vastă cultură matematică şi pe un simţ practic deosebit erau de o logică perfectă, ţinteau esenţialul, ideea novatoare, corectitudinea şi rigoarea ştiinţifică.

Din vasta sa experienţă a oferit cu generozitate celor care i-au fost aproape: elevilor cantemirişti.

I-a iubit, îndrăgindu-şi meseria, i-a stimat, plăcându-i spiritul deschis şi cald al normalităţii umane, i-a stimulat, deschizându-le calea spre a se cunoaşte mai bine.

A împărţit în jurul său binele, sfatul bun, vorba caldă, prietenia şi o nesfârşită dragoste de viaţă.

Colegilor săi le-a modelat  pregătirea cu discreţie, eleganţă şi pricepere. I-a făcut să înţeleagă că succesul necesită muncă, stăruinţă şi încredere în forţele proprii.

Pentru modul în care a slujit şcoala şi ştiinţa matematică, pentru OMUL model şi familistul convins aducem astăzi prinosul nostru de recunoştinţă, omagiul nostru de respect şi preţuire în ziua în care împlineşte 80 de ani şi în clipa în care mai marii obştii brezene au hotărât să-i confere  titlul de „Cetăţean de onoare” al oraşului.

La mulţi ani, domnule profesor !