RSS
 

Pastorire buna

30 Sep

Azi, 30 septembrie 2010, Preafericitul Părinte Daniel aniversează trei ani de la întronizarea în demnitatea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

REALIZARILE SALE :

Din punct de vedere administrativ-gospodăresc, Arhiepiscopia Bucureştilor cuprinde unităţile bisericeşti din Bucureşti, judeţul Ilfov şi judeţul Prahova, organizate în nouă protoierii, 683 de parohii, 46 de filii, 33 mănăstiri, cinci schituri şi două catedrale. Activitatea neobosită a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel ca Arhiepiscop al Bucureştilor s-a concretizat în intervalul de timp cuprins între septembrie 2009 şi septembrie anul curent prin înfiinţarea a cinci parohii, sfinţirea a cinci biserici şi paraclise, două altare de vară şi resfinţirea a patru biserici. S-a luat act, de asemenea, de recepţia diverselor lucrări de la 44 de parohii, s-au binecuvântat lucrările de construire pentru 43 de noi lăcaşuri de cult şi au fost aprobate 120 de lucrări de consolidare-restaurare la biserici parohiale, mănăstireşti, filii şi capele, precum şi 60 de documentaţii tehnico-economice privind alte edificii eclesiale aflate în curs de construire.

În prezent sunt în desfăşurare 223 de lucrări de consolidare, construire şi reamenajare pentru diverse edificii bisericeşti din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Ca Arhiepiscop al Bucureştilor, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel conlucrează din punct de vedere administrativ, în cadrul Arhiepiscopiei, cu 1.362 de clerici şi 1.914 mireni, angajaţi ai unităţilor de cult din cuprinsul eparhiei noastre, înfiinţându-se în perioada amintită 126 de posturi (dintre care 65 clericale şi 61 neclericale). Gradul de ocupare a posturilor clericale şi neclericale aflate în evidenţele Arhiepiscopiei Bucureştilor este de 93,12% (faţă de 90% la data de 30 septembrie 2009).

În ceea ce priveşte cele 38 de unităţi monahale (33 de mănăstiri şi cinci schituri), în perioada 2009-2010, purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel s-a făcut cunoscută prin numirea unui exarh pentru mănăstirile din zona de munte a judeţului Prahova (în persoana pcuv. protos. David Petrovici), precum şi prin numirea a patru noi stareţi la mănăstirile Antim, Cernica, Suzana şi Crasna. De asemenea, a fost redeschis şi reorganizat Schitul Măgureanu din Bucureşti. În data de 11 august 2010, la Mănăstirea Cernica a fost organizată Sinaxa stareţilor şi stareţelor, egumenilor, egumenelor şi duhovnicilor mănăstirilor şi schiturilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor, prilej cu care s-au aprobat o serie de măsuri privitoare la ordinea şi disciplina din mănăstiri şi schituri. În intervalul menţionat mai sus, cu Înalta Binecuvântare a Preafericirii Sale, au fost închinoviaţi opt vieţuitori, au fost săvârşite patru rasoforii, şase tunderi în monahism, două hirotonii întru ierodiacon şi trei întru ieromonah.

Paraclisul patriarhal a fost restaurat

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s-a îngrijit îndeaproape de lucrările de conservare şi restaurare a picturii murale din Paraclisul patriarhal cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe şi Sfântul Prooroc Daniel din Reşedinţa patriarhală; de finalizarea lucrărilor la pasajul interpalatin, la gardul Calea Sfinţilor şi cel din Bd. Regina Maria, precum şi de finalizarea lucrărilor la puţul de mare adâncime pentru sursa de apă proprie a Reşedinţei patriarhale.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a binecuvântat extinderea activităţii noii fabrici de lumânări a Arhiepiscopiei Bucureştilor, “Făclia Sfinţilor Români”, din incinta Mănăstirii “Duminica Sfinţilor Români” (Popeşti-Leordeni), prin achiziţionarea de utilaje pentru producerea de lumânări tip candelă şi a lumânărilor pentru cununii, botezuri şi ornament, precum şi prin furnizarea de produse specifice către unele eparhii din ţară şi străinătate (Eparhia Giurgiului şi Eparhia Ortodoxă Română a Italiei).

Noi magazine de obiecte bisericeşti

Din punct de vedere economic-gospodăresc, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a coordonat şi supravegheat cu responsabilitate activitatea specifică a Sectorului Economic al Arhiepiscopiei Bucureştilor, precum şi a Sectorului Agricol, Viticol şi Silvic. Astfel au fost deschise, prin Serviciul Colportaj, şase noi magazine în Bucureşti: “Bucuria pelerinului”, “Potirul de aur”, “Ornate bisericeşti”, “Artă Sacră”, “Lumânări şi iconiţe”, precum şi spălătoria ecologică “Bob de Rouă” şi croitoria de veşminte bisericeşti “Reverenda”. Au fost înfiinţate, în perioada 2009-2010, următoarele persoane juridice de drept privat: Cooperativa Agricolă Via Domnului, cu sediul în oraşul Urlaţi, judeţul Prahova; SC Ţarina Păstorului SRL, cu sediul în municipiul Bucureşti, sector 4; SC Pelerinul Pati-Cof SRL, cu sediul în municipiul Bucureşti, sector 4, şi Fundaţia Bucuria Ajutorului, cu sediul în municipiul Bucureşti, sector 4. Astfel s-a reuşit diversificarea activităţilor economice ale Arhiepiscopiei Bucureştilor, cu realizări notabile, dintre care amintim: optimizarea vinificaţiei strugurilor şi o mai bună valorificare a producţiei agricole. Menţionăm, de asemenea, că SC Chivotul Mare SRL, înfiinţată în anul 2009, a colaborat cu Sectorul Fonduri pentru activităţi bisericeşti al Centrului Eparhial pe proiecte şi lucrări în valoare totală de 5.262.347 de lei (perioada 2009-2010).

Sub atenta îndrumare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, sectoarele Juridic şi Bunuri Imobile Bisericeşti ale Centrului Eparhial au reuşit recuperarea a 80 ha, vatra mănăstirii, pentru Mănăstirea Căldăruşani, 25 ha viţă-de-vie pentru Mănăstirea Ceptura şi au întocmit 48 de contracte de închiriere, două contracte de donaţie, patru contracte de comodat şi 25 de ordine de repartiţie. De asemenea, a fost oferită asistenţă de specialitate pentru 30 de unităţi de cult şi s-au soluţionat definitiv şi irevocabil două procese.

Sub supravegherea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la Cancelaria Centrului Eparhial s-au primit 12.891 de lucrări, care au fost distribuite către sectoarele Centrului Eparhial. Au fost transmise (prin Registratură) 12.891 de răspunsuri şi s-au întocmit 95 de comunicări pe diverse probleme, 44 de procese-verbale de şedinţă pentru Permanenţa Consiliului Eparhial, patru procese-verbale de şedinţă pentru Sinodul Mitropolitan şi două procese-verbale de şedinţă pentru Adunarea Eparhială. Au fost eliberate, de asemenea, 326 de adeverinţe la solicitarea salariaţilor Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Bogată activitate cultural-misionară

Cu Înalta Binecuvântare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Serviciul Personal al Arhiepiscopiei Bucureştilor a procedat la actualizarea Schemelor de funcţii şi personal ale Centrului Eparhial şi ale protoieriilor. În anul 2010 s-au organizat alegerile pentru organismele parohiale şi eparhiale în toată Patriarhia Română. Astfel, în Arhiepiscopia Bucureştilor, au fost aleşi noii membri ai consiliilor parohiale, ai Adunării Eparhiale, precum şi ai Consistoriului Eparhial, convocându-se Adunarea Eparhială în şedinţă de constituire (mai 2010).

Prin îndrumarea Preafericirii Sale, activitatea cultural-misionară a Arhiepiscopiei Bucureştilor a cunoscut împliniri de seamă, începând cu cele editoriale. Astfel, Editura Cuvântul Vieţii a reuşit să tipărească mai multe titluri în colecţiile sale, după cum urmează: colecţia Vita AeternaDomnitorii şi ierarhii Ţării Româneşti. Ctitoriile şi mormintele lor, Singurătatea lui Vlad Ţepeş (roman creştin), coliţa filatelică: 650 de ani de la întemeierea Mitropoliei Ţării Româneşti, realizată împreună cu Romfilatelia; colecţia Vieţi de SfinţiViaţa, Acatistul şi Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Slujba Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul Ţării Româneşti; Slujba Sfântului Voievod Neagoe Basarab şi Slujba Sfântului Dionisie Exiguul; colecţia Lumina Credinţei – album închinat Anului omagial al Crezului Ortodox şi al Autocefaliei româneşti, intitulat: Simbolul de credinţă creştin-ortodox, Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, vol. IV (autor preot prof. dr. Nicolae D. Necula), Cântări la Vecernie, Utrenie şi Sfânta Liturghie (autor arhid. prof. dr. Sebastian Barbu Bucur), Îndrumător administrativ-bisericesc (ediţia a II-a); precum şi alte publicaţii (calendare bisericeşti, ilustrate, cărţi poştale, mape de prezentare, monografii etc.).

Activitatea cultural-misionară s-a manifestat şi în organizarea cursurilor pentru pregătire profesională în domeniul patrimoniului cultural, cu programe destinate formării muzeografilor, custozilor de sală, supraveghetorilor, ghizilor. La nivelul Arhiepiscopiei Bucureştilor sunt atestaţi 15 muzeografi, patru conservatori bunuri culturale şi 10 gestionari custode de sală. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi-a manifestat grija deosebită pentru păstrarea, conservarea şi îmbogăţirea patrimoniului cultural al Arhiepiscopiei Bucureştilor, concretizată în cele 183 de şantiere de pictură din nou sau restaurare a picturii, restaurarea a numeroase icoane, obiecte de patrimoniu, precum şi prin aprobarea a 52 de proiecte noi de pictură sau restaurare a picturii.

Printre alte împliniri pe tărâm cultural-misionar amintim: coordonarea celor nouă formaţii de muzică bisericească din cadrul protoieriilor Arhiepiscopiei Bucureştilor, organizarea Conferinţelor pastoral-misionare semestriale, susţinerea activităţilor Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române (în principal prin majorarea numărului de abonamente la Ziarul Lumina, sprijinirea emisiunilor TV TRINITAS şi Radio TRINITAS), coordonarea activităţilor de fotografiere a bisericilor şi mănăstirilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor, coordonarea site-ului protoieriilor Arhiepiscopiei Bucureştilor, prezentarea publicaţiilor Editurii Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei la Târgul Internaţional de Turism, intitulat: “Le monde ŕ Paris” (martie 2010).

Referitor la educaţia religioasă creştin-ortodoxă, prin purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-au realizat: implementarea programelor catehetice Hristos Împărtăşit Copiilor şi Alege şcoala!; dezvoltarea şi desfăşurarea programului Serile Catehetice (la Catedrala mitropolitană Sfântul Spiridon Nou şi Biserica Sfânta Ecaterina); organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de religie; organizarea cursurilor preoţeşti pentru obţinerea gradelor profesionale în preoţie; participarea la diverse concursuri şcolare, simpozioane şi congrese; organizarea concursului Crezul meu, destinat copiilor din parohiile Arhiepiscopiei Bucureştilor, organizarea taberei creştine de vară pentru copii, în localitatea Vălenii de Munte, organizarea consfătuirilor metodice cu profesorii de religie, organizarea concursului naţional Lăudaţi pe Domnul, etapa mitropolitană.

Proiecte filantropice

Grija faţă de lucrarea social-filantropică a fost una din principalele activităţi ale Preafericirii Sale, susţinută cu multă trudă, mai ales în perioada dificilă, din punct de vedere financiar, prin care trece România. Arhiepiscopia Bucureştilor derulează în prezent 14 programe sociale, care acoperă o paletă largă de servicii specifice. Pentru sprijinirea victimelor inundaţiilor din acest an, din nord-estul Moldovei, a fost organizată o colectă de bani şi bunuri. Astfel, a fost strânsă o sumă de 641.459 de lei, precum şi bunuri în valoare de 504.528 de lei, care au fost virate celor în drept să le primească. Arhiepiscopia Bucureştilor, prin Sectorul Social-Filantropic, s-a implicat, în perioada 2009-2010, în 47 de proiecte social-umanitare şi a participat la 12 seminarii, conferinţe şi întâlniri de lucru pe tematică social-filantropică, încheind sau reînnoind 14 protocoale de colaborare cu organizaţii nonguvernamentale sau instituţii ale statului care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel funcţionează în Arhiepiscopia Bucureştilor 137 de servicii şi centre sociale, fiind în construcţie (în diverse faze de execuţie) alte 33 de aşezăminte social-filantropice.

Sub îndrumarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în cadrul Sectorului Social-Filantropic al Centrului Eparhial îşi desfăşoară activitatea 141 de preoţi de caritate (56 în spitale, 11 în şcoli, opt în aziluri, nouă în orfelinate, şapte în aşezăminte, 22 în armată, cinci în penitenciare, nouă în cadrul Ministerului de Interne, 14 în cimitire) care slujesc în 101 paraclise, din care 32 sunt biserici şi 69 sunt capele. Pentru coordonarea activităţii preoţilor de caritate din Arhiepiscopia Bucureştilor s-au organizat şi desfăşurat şapte sesiuni ale Cercului pastoral Comunicare şi comuniune şi trei sesiuni ale Cercului pastoral Rugăciune şi frăţietate.

Activitatea desfăşurată sub coordonarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în anul pe care îl evocăm, are darul de a oferi o pildă bună de nădejde şi dăruire membrilor Bisericii, pentru ca aceştia să poată depăşi perioada dificilă a crizei economice şi sociale prin care trece România.

De aceea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a insuflat colaboratorilor Preafericirii Sale din Arhiepiscopia Bucureştilor sentimentul strădaniei pentru ducerea la bun sfârşit a lucrărilor începute în perioada 2009-2010 şi pentru continuarea şi îmbunătăţirea activităţilor specifice în direcţiile: administrativ-gospodărească, cultural-misionară şi social-filantropică.

Astfel, ca deziderate în domeniul administrativ-gospodăresc pentru anul ce urmează, amintim: eficientizarea activităţii administrative bisericeşti şi a celei pastorale prin rearondarea tuturor parohiilor din oraşele mari din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor, finalizarea bazei de date electronice, care să cuprindă date pentru evidenţa corectă şi actualizată a personalului angajat, creşterea numărului de biserici construite în cadrul proiectului Nici un sat fără biserică, formularea de cât mai multe acţiuni la instanţa de judecată pentru recunoaşterea dreptului de proprietate asupra imobilelor bisericeşti – terenuri şi construcţii – pentru care nu se deţin titluri de către unităţile de cult, intabularea tuturor proprietăţilor Arhiepiscopiei Bucureştilor, sprijinirea unităţilor de cult din subordine pentru obţinerea de decizii de retrocedare favorabile pentru proprietăţile preluate abuziv de stat, continuarea activităţii de obţinere de fonduri europene nerambursabile pentru unităţile de cult bisericeşti, folosirea cât mai eficientă a terenurilor şi proprietăţilor pe care le deţine Arhiepiscopia Bucureştilor, finalizarea lucrărilor de restaurare şi amenajare a Reşedinţei patriarhale şi Palatului patriarhal, urmărirea activităţii pe şantierele parohiale.

Ca obiective cultural-misionare şi social-filantropice amintim: tipărirea monografiilor protoieriilor, parohiilor şi mănăstirilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor; tipărirea lucrării Slujbele Sfinţilor Români, vol. I, II, III; organizarea etapei mitropolitane a concursului coral Tineri, lăudaţi pe Domnul, intensificarea demersurilor pentru identificarea şi recuperarea obiectelor de patrimoniu ale Bisericii confiscate de regimul comunist, restaurarea unor icoane, obiecte de patrimoniu, confecţionarea unor racle pentru moaşte de sfinţi; realizarea unor albume şi monografii ale mănăstirilor din eparhie şi continuarea tipăririi unor pliante şi monografii pentru mănăstirile şi schiturile din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor; elaborarea unei metodologii interne care să informeze şi să faciliteze accesarea de fonduri europene pentru reabilitarea, conservarea şi restaurarea monumentelor de artă bisericească; sprijinirea diferitelor categorii sociale aflate în dificultate, prin cuvânt şi faptă, intensificarea activităţii social-filantropice şi educaţionale a parohiilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor prin înfiinţarea de grădiniţe, desfăşurarea de programe gen after-school, continuarea proiectelor catehetice şi încurajarea familiei creştine şi dezvoltarea spiritului de întrajutorare frăţească.

( sursa : http://www.ziarullumina.ro/articole;1387;1;45777;0;Stradanie-eficienta-si-incredere.html )

Si eu doresc sa-i urez pastorire buna asupra turmei sale .

Sa fie pastorul cel bun care a dovedit ca isi iubeste turma sa .

La multi ani si viata lunga pentru bunastarea acestui neam ortodox !

A !

O remarca si poate un semn de critica : sa fie mai incisiv la toata stapanirea cand vede raul pus pe oameni si sa aiba glasul lui Neemia contra tuturor care micsoreaza turma noastra si celor care ataca esenta crestina a neamului .

E bine ca stapanirea trectoare politica sa fie mai la distanta de cele ale Domnului si Biserica noastra a tot fost in cardasie cu puterea si nu-i o lauda .Poate pe viitor va face altfel pentru a fi glasul de temut al neamului cand politicul o ia razna .

Aici mai trebuie lucrat si scapat de tarele bizantine ale plecaciunii catre stapanii vremelnici si asupritori ai credintei !

 

Leave a Reply