RSS
 

Nu va temeti !

28 Sep

Lumea aceasta poate fi asemuită cu o corabie pe mare, uneori liniştită, dar de cele mai multe ori învolburată. Avem a face  faţă cu toţii la  mii de provocări, care mai de care mai îndrăzneţe şi care pot să atace chiar elementele devenirii noastre umane.

Spre toate acestea trebuie să ne comportăm cu multă aplecare, cu mult discernământ. A fi în dreptate, în pace , în bucurie cu propriul nostru suflet, dar mai ales cu cel al semenilor noştri este o minunată echilibristică a întocmelii de judecată dreaptă în viaţa  pământească.

Şi când nu mai avem mari speranţe trebuie să credem, din smerenie, că se va îndeplini ceea ce e scris. Aici răbdarea, osteneala, puterea în noi binemăsurată pot avea imboldul de iscusinţă, de experimentare  a Binelui pentru o izbândă a sufletului nostru cel trecător.

A avea tăria de a nu te-ndoi de Tine, de a fi încrezător în forţele Tale, de a asculta Binele de la oricine ţi-l oferă şi te îndeamnă să-l realizezi este o recunoaştere a Ta, a caracterului Tău în faţa celor multe ale Vieţii.

„ Nu-ţi fie frică!” – este îndemnul Mântuitorului nostru, Iisus  Hristos în faţa oricărei provocări oferite de clipele noastre trecătoare.

Speranţele în cele ale noastre fireşti daruri date de dragostea clădirii noastre sunt îndeplinitoare pentru acest îndemn la cutezanţă, la născocirea  căii celei drepte de urmat care să ne conducă la împlinirea duhului, la încrederea că avem toate forţelor şi tot arsenalul necesar pentru a muta orice munte al nevoinţei noastre de la locul său şi de a-l aşeza acolo unde dorinţa voastră este cea mai mare.

Viaţa vi se schimbă continuu şi izbânda va fi foarte mare dacă, dincolo de orice şi de oricine vă ascultaţi sufletul şi porniţi încrezători şi arzători pentru a face din crezul vostru un fapt de viaţă cotidian, în care mreaja azvârlită va fi plină de mulţime de roade ale trecerii voastre cu fruntea sus prin vicisitudinile vieţii.

Semnul că lucrurile aşa stau este împlinirea voastră prin realizările mărunte de zi cu zi, la o enumerare, dar mari individual: familia, profesia, viaţa împlinită de zâmbetele, de bucuriile, de plăcerile pământeşti extraordinare ale celor dragi vouă.

Cu cât pescuirea voastră zilnică va fi mai eficientă, cu atât grija voastră trebuie să fie mai mare!

O puternică şi profundă introspecţie trebuie să vă cuprindă  şi să acceptaţi că totul are rost dacă se face în numele unei acceptări a trecătorului, a unei fericiri care se întâlneşte cu puterea Credinţei, a unei închinări până la pământ pentru Lumina cea făr’ de sfârşit a Creaţiei Universale pe care o purtăm în noi.

Starea de ascultare frumoasă, împlinirea celor căutate şi descoperite pe etape diferite ale vieţii, încrederea în forţelor proprii pentru realizarea misiei cu care aţi venit sau aţi fost chemaţi aici să fiţi – sunt iubiri construitoare ale unei corăbii ca are cârma în mâinile proprii.

O să aveţi clipe în care veţi fi puşi să pescuiţi în largul mării celei mari sau în oceanul trecerii vieţii şi veţi constanta ce greu este prin propria dibăcie, forţă fizică să faci ceva dacă nu există întemeiere pentru toate în Credinţă.

Speranţa de reuşită, îndrăzneala de a birui forţe care vă încorsetează vă va face să puteţi fi cu adevărat pescari de oameni în secolul al XXI-lea, să preschimbaţi situaţii şi să rezolvaţi probleme dificile cu argumentele ostenelii zilnice pentru valorile umane neprimitoare.

Cu noi alături, v-aţi pregătit   pentru examenele cele mari ale Vieţii, cu voi singuri trebuie să faceţi faţă hărniciei lumii, care îndestulează cutezanţa, fapta bună, dărnicia, omenia şi frumoasa aplecare spre sufletele celor asemenea vouă.

Acolo unde noi oamenii nu putem, ajutorul ne vine când nu mai avem nicio speranţă de la cel care ne-a dat Viaţă.

Aici sunt şi limitele puterii şi cunoaşterii noastre cu care trebuie să fiţi de acord!

Să  învăţaţi  că  împlinirea dorinţei voastre nu poate fi mereu realizată când şi cum vreţi voi ci, mai ales, când este copt Timpul pentru aceasta.

Îndrăzniţi şi veţi putea birui!

 

Leave a Reply