RSS
 

Lumina vietii

06 Aug

METAMORFOSIS – adica scimbarea la fata este o sarbatoare mare la ortodocsi in timpul postului Sfintei Marii .este in a sasea zi a ultimei luni a calendarului bisericesc , ziua cand OMUL a fost creat de Dumnezeu .

Am primit prin Noul Adam lumina noua a Lumii , a vietii celei far de sfarsit , a fiintei implinita de cel care a venit pentru a ne aduce la nesticaciunea sufleteasca a firii noastre pieritoare .

” Praznicul Schimbării la Faţă este sărbătorit de Biserică pentru un fapt cu adânci semnificaţii. Pe muntele Taborului din Galileea, Mântuitorul în prezenţa a trei dintre cei mai aleşi Apostoli ai Săi îşi arată dumnezeirea, atât cât puteau ei cuprinde. Hristos şi-a arătat slava Sa sau lumina în care este sălăşluit Dumnezeu din veşnicie. Era nevoie să Îşi arate dumnezeirea Sa pentru a-i îmbărbăta pe Sfinţii Apostoli în faţa Sfintelor Sale pătimiri, care erau foarte aproape. Prin acest Praznic ne întărim credinţa privind la dumnezeirea Mântuitorului Iisus Hristos. Dacă Îl vedem nu numai ca Fiu al Omului, ci şi ca Fiu al lui Dumnezeu, care are vremurile sub stăpânirea Sa şi istoria întreagă, atunci ne încredinţăm că jertfa lui este de bunăvoie. Mântuitorul Iisus Hristos a venit să Îşi asume păcatele noastre şi să se jertfească, de aceea i-a încredinţat pe Apostoli că este Dumnezeu adevărat. Nu numai El i-a încredinţat prin arătarea slavei Sale pentru câteva clipe, ci i-a încredinţat pe cei trei Apostoli şi Dumnezeu-Tatăl Însuşi, prin glasul care mai răsunase o dată în istorie, la Botezul Mântuitorului. Acum se adaugă: “Pe Acesta să-L ascultaţi”. Este un îndemn direct dat Sfinţilor Apostoli, ca să vadă în Iisus nu numai pe Fiul Omului, ci şi pe Fiul lui Dumnezeu. Dacă vor asculta de El, vor putea fi propovăduitori ai Evangheliei lui Hristos Însuşi, dar şi ai Preasfintei Treimi.

ei trei Apostoli au fost învăluiţi de o lumină necreată, de harul dumnezeiesc, har care vine din adâncul Fiinţei divine şi ni se împărtăşeşte nouă de Duhul Sfânt trimis de Tatăl prin Fiul. Este “lumina cea neînserată” care descoperă pe Iisus Hristos, este lumina ca acoperământ sau ca manifestare a slavei Sale. Nu este vorba despre lumina creată, ci despre lumina necreată, venită din interiorul Fiinţei dumnezeieşti, de unde ţâşnea ca un izvor. Este viaţă din viaţa Sfintei Treimi, este harul care pe noi ne face să ne schimbăm viaţal. Este lumina care ne hrăneşte nouă sufletul, este hrana veşnică, este lumina zilei a opta. În Schimbarea la Faţă vedem mai multe etape de descoperire a dumnezeirii. Este descoperirea Preasfintei Treimi, este descoperirea stării de după Învierea Mântuitorului Iisus Hristos şi descoperirea zilei a opta, ziua în care cei Sfinţi şi drepţi vor fi îmbrăcaţi în aceeaşi lumină a lui Hristos. Noi ne împărtăşim tainic de această lumină în Sfânta Biserică, începând cu botezul nostru şi continuând cu mirungerea, cu Sfânta Euharistie. Această lumină se sălăşluieşte în chip nevăzut şi în celelalte taine, de aceea, noi, dacă ne va învrednici Dumnezeu să păşim în Împărăţia lui Dumnezeu, vom descoperi sufletul nostru mântuit, înveşmântat în lumina aceasta a harului. Întreaga istorie a mântuirii este reflectată sau condensată în icoana Praznicului Schimbării la Faţă.”

( sursa : http://www.ziarullumina.ro/articole;1332;1;42956;0;Aratarea-slavei-dumnezeiesti-pentru-schimbarea-noastra.html )

Intre Tabor si Golgota ne ducem traiul de zi cu zi .

Poate acum mai mult pe multelem golgota pentru ca vremea este de osanda nemeritata pentru trecatoarea viata a celor vii .dar cine stie ce porunci trebuie a indeplini din vremea parintilor nostri si parinti-parintilor nostri si noi nu stim !

oricum vremea bucuriei nu mai poate fi decat insufletele noastre si acolo daca este mult loc pentru a vedea totul intro detasare a trupului pieritoe si a duhului cel plin de har !

 

Leave a Reply