RSS
 

Cifre

18 Aug

In Romania,

personalul didactic este 2%% din totalul populatiei active;

34,79% din ei isi desfasoara activitatea in mediul rural;

72,2% este ponderea personalului didactic din totalul personalului din invatamant;

20% s-a diminuat personalul din invatamant in perioada 2000-2005;

65.000 de catedre sunt ocupate de suplinitori;

indicele de dezvoltare umana este sub media UE si e agal cu 0.777

0,2% la nivelul general al economiei sunt cheltuielile pentru formare profesionala continua;

60% din tinerii intre 15 si 24 de ani necuprinsi in sistemul educational;

61% este procentul persoanelor cu nivel mediu de educatie;

1,6% dintre adultii cuprinsi intre 25 si 64 de ani participa la formare profesionala continua;

109 euro este suma data pentru formare continua per angajat -cea mai redusa din Europa ( de sase ori mai mica decat media UE );

Integrarea in UE pune in fata noastra o serie de intrebari privind compatibilizarea care nu stiu cum isi gasesc un raspuns coerent si la nivelul celor pe care le-am semnat la aderare .

 

Leave a Reply