RSS
 

Archive for februarie 24th, 2009

LIDERI ŞI LIDERSHIP ÎN ŞCOALA SECOLULUI XXI

24 Feb

Liderii se vor afla în curând în faţa unui nou examen. Vor fi mai pregătiţi, mai capabili să ofere viziuni împărtăşite de elevi şi comunitate şi vor fi oare mai atenţi la concordanţa dintre imaginea construită şi percepţia acestei imagini de către ei? Rămâne de văzut.

A fi autentic, a spune adevărul e foarte important.

Elevii şi membrii comunităţii nu sunt atât de naivi încât să nu recunoască inautenticitatea şi acest fapt devine o forţă perturbatoare, negativă în cadrul relaţiei lider – educabili.

A simţi autentic, a trăi o viaţă care este strâns conectată la propriul sistem de credinţe furnizează energie şi susţine dezvoltarea, învăţarea şi o stare psihică de bine, elemente importante ale leadership­ului eficient şi ale dezvoltării leadership-ului.

Autenticitatea are cinci caracteristici (Ruder­man, Ohlott, 2002): claritate în ceea ce priveşte valorile, priorităţile şi preferinţele cuiva;
acceptarea necesităţii în ceea ce priveşte opţiunile şi negocierile;
un simţ puternic al autodeterminării;
dorinţa de a munci pentru a alinia valorile proprii cu comportamentul;
o mare satisfacţie în ceea ce priveşte deciziile luate.

Cum se poate ajunge la nivele mai înalte de autenticitate? A deveni un lider autentic epresupune o transformare care nu se petrece peste noapte. Trebuie ca persoana respectivă să muncească continuu ca să-şi păstreze autenticitatea, să-şi revadă priorităţile şi să aleagă comportamentele care sunt în concordanţă cu acele priorităţi, într-un context în care circumstanţele se schimbă.

Cele cinci caracteristici propuse de Ruderman şi Ohlott pot fi utilizate pentru realizarea unor sondaje de opinie, după modelul pe care îl propun în tabelul de mai jos:
Claritate – claritate în ceea ce priveşte valorile, priorităţile şi preferinţele cuiva.
• Opţiuni – acceptarea necesităţii în ceea ce priveşte opţiunile şi negocierile.
• Autodeterminare – un simţ puternic al autodeterminării.
• Dorinţă – dorinţa de a munci pentru a alinia valorile proprii cu comportamentul.
• Satisfacţie – o mare satisfacţie în ceea ce priveşte deciziile luate.

Pentru a alinia corect sinele intern cu cel extern e necesar să fie făcuţi paşii pe care îi vom menţiona mai jos:

Dezvoltarea conştiinţei de sine

Examinarea şi evaluarea

Acţiunea

Apelul la sprijin .

1. Dezvoltarea conştiinţei de sine

Aceasta înseamnă că liderul îşi defineşte clar valorile proprii, ceea ce îi place sau nu. Conştientizează care sunt lucrurile importante pentru el şi cele care nu i se par importante şi alocă timp pentru a reflecta asupra lor.

2. Examinarea şi evaluarea

O dată ce a devenit conştient de valorile proprii adânc înrădăcinate, e important să revadă opţiunile pe care le-a făcut în viaţă. Cât de aliniate sunt comportamentele cu valorile lui? Există diferenţe mari între ceea ce consideră a fi valoros şi modul în care îşi consumă timpul şi energia? La ce a renunţat deja şi la ce vrea să mai renunţe pentru a obţine lucrul cel mai important pentru el?

3. Acţiunea

Una e să fie conştient de priorităţile lui şi să decidă asupra a ceea ce e dispus să negocieze, şi cu totul altceva e să facă schimbări reale în viaţa lui. Nu e necesar să facă schimbări dramatice imediat. Poate începe cu paşi mici care să vă ducă spre un stil de viaţă mai autentic.

4. Apelul la sprijin

Dacă liderul îşi asigură sprijinul celorlalţi, aceasta îl poate ajuta la atingerea scopurilor şi implicit la dezvoltarea personală. Dacă s-a hotărât să facă o schimbare în viaţa lui, atunci ar fi indicat să împărtăşească scopurile pe care le urmăreşte colegilor şi prietenilor în care are încredere şi să-i roage să îl sprijine. În acelaşi timp, este important să creadă în el însuşi pentru că, uneori, a acţiona autentic însemnă a înota împotriva curentului, a ceea ce îl sfătuiesc ceilalţi. E bine să aibă încredere în instinctele proprii şi să-şi asume riscuri.

Leadership-ul autentic se bazează pe viziunea, valorile şi stilul propriu, precum şi pe punctele tari ale liderului. Abilităţile de leadership izvorăsc din ceea ce este liderul ca persoană: valorile lui, abilităţile, personalitatea şi imaginea de sine. Cu cât e mai conştient de el însuşi, cu atât comportamentul lui va fi mai flexibil şi mai eficiente vor fi deciziile pe care le va lua. Conştiinţa de sine oferă o serie de beneficii liderului.

Îi măreşte flexibilitatea.

Devine mai flexibil în abordarea relaţiilor interpersonale şi îşi îmbunătăţeşte înţelegerea asupra modului în care îşi poate aduce contribuţia cel mai bine în diverse situaţii.

Îi sporeşte încrederea în viitorul propriu.

O conştiinţă mai bună asupra viziunii şi valorilor personale îl ajută să determine ce abordări să aibă pentru a-şi atinge scopurile şi pentru a prevedea obstacolele care îi vor apărea în cale.

Printr-o autoevaluare sistematică, liderul îşi poate spori măiestria personală în ceea ce priveşte aspectele legate de leadership.

Zonele pe care trebuie să se focalizeze sunt următoarele:

motivaţia conducerii;
competenţele cerute de leadership;
rolurile preferate în cadrul leadership-ului;
caracteristicile personale;
învăţarea de noi stiluri;
răspunsurile la schimbare;
istoria propriei cariere;
lecţiile învăţate din ea.

Există o faţetă personală a vieţii trăite ca lider.

Ce îl motivează şi îi este sursă de inspiraţie?

Ce face astăzi pentru a fi sigur că liderul din el va reuşi să supravieţuiască?

Leadership-ul este o activitate care se caracterizează printr-un grad înalt de implicare a calităţilor personale. Cine eşti, ca persoană, afectează modul în care conduci, iar experienţele pe care le ai pe parcursul exercitării leadership-ului au un impact asupra propriei persoane.

Atunci când cineva îşi asumă rolul de lider între-bările esenţiale sunt altele:

La ce fel de rezistenţă vor da naştere iniţiativele mele, ca lider?

Cum voi putea supravieţui ca lider impactului produs de această rezistenţă?

Care este diferenţa dintre un lider plin de încredere, care are un ţel şi unul care deviază de la rută la prima pală de vânt?

Răspunsul este “simţul” ţelului.

Liderii care au un “simţ” clar al ţelului au capacitatea de a gândi, simţi şi acţiona eficient în timpul evenimentelor care se derulează rapid, ei nu se limitează doar la simple reacţii. Liderii care au un “simţ” clar al ţelului aleg direcţiile pe care le consideră bune pentru a-şi atinge scopurile, atât în ceea ce priveşte cariera, cât şi în viaţa privată. Ei îşi asumă responsabilitatea pentru acele opţiuni şi pentru oportunităţile şi rezultatele pe care le produc deciziile pe care le-au luat.

În situaţii critice, liderii care nu au un “simţ” al ţelului în ceea ce priveşte munca şi viaţa lor – şi se concentrează în principal pe momentul actual – vor oscila adeseori între raţiune, emoţii şi frenezie până când va trece “furtuna”. Un “simţ” al ţelului dă naştere unui sentiment de putere, încredere şi sens, ceea ce generează o rezervă de putere care îl ajută pe lider să fie mai inovativ şi proactiv. Această încredere şi claritate oferă un sistem de credinţe şi valori adânc înrădăcinate care îl susţin şi îl ghidează pe lider şi pe cei pe care el îi conduce.

Ce înseamnă acest “simţ” al ţelului? E vorba de motivaţiile care îl fac să acţioneze şi care iau naştere în interiorul lui. A avea un “simţ” al ţelului duce la o cunoaştere clară a direcţiei şi la o încredere totală în propriile credinţe şi valori. Ţelul are valoare în el însuşi şi învăluie totul, în timp ce scopurile sunt ţinte specifice şi strategiile sunt căi temporare.

Ţelul este alcătuit din motiv, intenţie şi impuls (Guthrie, 2002), trei elemente care oferă stabilitate şi flexibilitate în timpul vremurilor tulburi. Motivul reprezintă o perspectivă care se bazează pe raţiune – “de ce”-ul din viaţa proprie; el integrează trei lucruri care altfel ar putea intra adesea în conflict:
ce vrei să faci,
ce crezi că este bine să faci
ce faci de fapt.
Intenţia înseamnă focalizarea deliberată a raţiunii. Se face apel la intenţionalitate atunci când sunt aduse la nivelul conştient credinţele pe care le considerăm importante. Când există intenţia, scopurile sunt clare şi acţiunile sunt ghidate. Impulsul reprezintă abilitatea unui lider de a învăţa în prezent. Impulsul îi permite să facă conexiune între informaţiile noi obţinute pe baza experienţei şi modul în care abordează provocările cu care se confruntă.

Pe măsură ce apare informaţie o nouă, poate reevalua ce este important îşi poate rafina şi remodela “simţul” ţelului. Susţinut de aceste trei elemente, “simţul” ţelului este nucleul care îi permite să aibă o idee clară despre cine este, unde a fost şi unde va merge; e ceea ce îi permite, ca lider – şi, prin extensie, echipei cu care lucrează – să producă rezultate excepţionale în modalităţi care sunt “aliniate” şi în concordanţă cu viziunea proprie şi cu valorile lui cele mai adânc înrădăcinate.

Oricine îşi poate hrăni şi dezvolta “simţul” ţelului dacă îşi pune întrebări, îşi stabileşte idealurile şi învaţă cum să înveţe. Pentru a realiza aceste lucruri, liderul poate face următorii paşi:

să stabilească care este cel mai important lucru pentru el;
să identifice ce apreciază;
să înveţe să trăiască în concordanţă cu motivaţiile lui interne prin investirea timpului, talentelor şi inteligenţei proprii în lucrurile cele mai importante pentru el însuşi.

Liderul va identifica zonele în care este cel mai bine pregătit şi va “alinia” talentele şi pasiunile cu acţiunile şi scopurile cu care sunt în concordanţă. De asemenea, va identifica ceea ce îi furnizează energie şi îl face să acţioneze. Se va concentra asupra surselor de inspiraţie care alimentează pe parcurs o forţă conducătoare bine definită. Poate descoperi şi folosi beneficiile aduse de perioadele de solitudine, îşi ascultă vocea interioară şi îşi face timp pentru a reflecta asupra propriilor acţiuni şi scopuri.

Nimic nu testează mai bine calităţile unui lider decât o criză. Modul în care liderul mânuieşte emoţiile, comportamentele şi atitudinile oamenilor implicaţi într-o criză revelează ceva despre profunzimile caracterului lui. Bineînţeles că liderii trebuie să se conducă şi pe ei înşişi în perioada de criză. Ei trebuie să facă faţă propriilor emoţii şi nevoi. Pentru unii lideri, aceasta este cea mai mare provocare.

Managementul unei crize şi furnizarea de leadership în cursul unei crize nu sunt unul şi acelaşi lucru. Managementul unei crize se raportează mai ales la chestiuni operaţionale, în timp ce leadership-ul crizei are de-a face în primul rând cu modul în care liderii mânuiesc reacţiile omeneşti, inclusiv propriile lor reacţii. În timpul unei crize, liderii se concentrează adesea pe izbucnirile emoţionale ale membrilor organizaţiei, totuşi e la fel de important pentru lideri să aibă grijă de ei înşişi în timpul unei crize. O criză poate avea un impact mare asupra nevoilor umane, emoţiilor şi comportamentelor. S-ar putea să nu fim conştienţi de toate acestea, totuşi comportamentele noastre trimit mesaje către alţii în privinţa nevilor şi emoţiilor noastre de bază.

Liderul trebuie să fie conştient de vârtejul emoţional propriu, de efectele lui asupra propriului comportament şi de influenţa lui asupra propriilor abilităţi de leadership.

Iată câteva modalităţi (Lee, King, 2001) care pot ajuta liderul să păstreze o perspectivă în timpul unei crize în aşa fel încât să poată ghida oamenii şi organizaţia:

Să gândească “la timpul prezent”;
Să discute şi să scrie;
Să se concentreze asupra aspectelor pozitive;
Să aibă obiceiuri sănătoase;
Să stabilească priorităţi şi să se concentreze.

Din păcate, majoritatea liderilor în şcoală provoacă din neştiinţă crize inutile care au rezultate dezastruoase. Exemplele sunt nenumărate.

Liderii şi echipele conduse de ei vor avea probleme dacă aceştia au lacune în ceea ce priveşte măiestria personală şi conştiinţa de sine. Lacunele cele mai importante ale liderilor sunt următoarele:
Duritate prea mare faţă de subordonaţi;
Sunt reci şi distanţi cu ceilalţi;
Se concentrează numai asupra unor scopuri măreţe;
Distorsionează realitatea pentru a crea o impresie favorabilă;
Se consideră mult prea importanţi;
Nu deleagă îndeajuns;
Sunt preocupaţi de simbolurile ce privesc statutul propriu şi capcanele puterii;
Sunt preocupaţi numai de urcuşul pe scara ierarhică;
Nu disting între chestiuni cu prioritate mică şi mare;
Muncesc prea mult şi se epuizează rapid;
O strategie ce ţinteşte mult prea sus etc.